Geschiedenis –
What's in the name?

Bussola Groep opereert sinds januari 2022 onder de huidige naam maar is verre van jong. De participatiemaatschappij is ontstaan vanuit Sturm BV en heeft een rijke geschiedenis. De naam stamt af van Willem Abraham Sturm, in 1962 de oprichter van Sturm BV. In de jaren die volgden, was er groei en werd Sturm Holding Hoorn opgericht, de voorloper van Bussola Groep BV.

Door de jaren heen nam Sturm Holding Hoorn diverse bedrijven over. Binnen de huidige groep van zusterbedrijven is Sturm BV nog steeds als succesvolle werkmaatschappij actief.

Om intern en extern duidelijk onderscheid te creëren tussen de overkoepelende groep en haar dochteronderneming Sturm, is voor de participatiemaatschappij een andere, onderscheidende naam gekozen: Bussola Groep. Bussola is Italiaans voor ‘kompas’. Voor Bussola Groep staat het letterlijk symbool voor richting geven, koers bepalen. De richting naar onze ideale toekomst, naar vooruitgang en nieuwe perspectieven.

Missie

Bussola Groep participeert in bedrijven die een bijdrage leveren aan een mooi Nederland waarin we gezond kunnen wonen, werken en recreëren.

We staan deze bedrijven bij met gedegen sectorkennis, een groot netwerk en een solide (financiële) basis. Door richting te geven, kunnen de bedrijven focussen op hun eigen missie, visie, doelstellingen en klanten.

Visie

De Bussola Groep wil als participatiemaatschappij investeren in en uitbreiden met bedrijven die met eigen kennis, kunde (vakmanschap) en materieel een bijdrage kunnen leveren aan de missie.

Er ontstaat synergie door schaalvoordelen, door gebruik te maken van elkaars expertise en door een optimale inzet van mens, materieel en bedrijfsinfrastructuur.

Strategische
pijlers

Onze bedrijven leveren een bijdrage aan een mooier Nederland – door te initiëren, ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren.

Onze bedrijven werken zelfstandig, met een eigen identiteit, structuur en cultuur.

De bedrijven hebben een eigen directie, die vaak minderheidsaandeelhouder is.

Samen bieden onze bedrijven hun opdrachtgevers een integrale civiele oplossing.

Wij stimuleren een creatieve, innovatieve, duurzame en digitale aanpak.

Wij gaan een lange termijn relatie aan met onze bedrijven.

Wij ondersteunen het management in de bedrijfsvoering.

Zo ondersteunt Bussola Groep haar bedrijven

We faciliteren de bedrijven in:
• ICT
• HR & Salarisadministratie
• Controlling & Fiscaliteit
• Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM)

We zoeken actief naar bedrijven ter verbreding en versterking van de strategie, zodat de bedrijven hun opdrachtgevers nog beter kunnen bedienen.

Samen
richting
geven?

Vul het contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op!

Meer contact-mogelijkheden